Статистика для DSpace at NUoS

Всього відвідувань

views
Миколаївські бібліотеки закладів вищої освіти в період глобальних викликів (аналіз діяльності 2020–2022 рр.) 68
Економіко-організаційне забезпечення розвитку дуальної форми набуття фахових компетенцій у системі вищої освіти 36
Нетворкінг 33
Публікаційна активність здобувачів наукового ступеня PHD як оцінка їх наукової діяльності 28
Communicative strate gies of mass media 28
Комп'ютерна програма "ETM fatigue" 27
Методичні підходи щодо оцінки ресурсного потенціалу та їх вплив на транспортну систему України 26
Методичні рекомендації щодо створення бібліометричного профілю науковця для здобувачів наукових ступенів: другого (магістерського) – магістра; третього (освітньо-наукового) – доктора філософії; наукового рівня – доктора наук 26
Сучасний стан та динаміка розвитку підприємств кондитерської промисловості України 25
Методичні вказівкі до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Обробка експериментальних даних на комп'ютері" 23